20 Aralık 2013

KÜBİTAL İNDEKS ÖLÇÜMÜ


Arıların Kübital İndeks değerini tespitte daire içerisinde bulunan ölçüm noktaları kullanılır.




Kübital a ve Kübital b ölçüm noktaları aşağıda gösterilmiştir.




Kübital a değeri tespiti.





Kübital b değeri tespiti.




Kübital a / b kübital indeks değerini verir.




Aşağıda bulunan çizelge ırklara ait kübital indeks değerlerini içermektedir.






Hiç yorum yok: