16 Aralık 2013

ARI IRKLARI


Bal arısının morfolojik özellikler dikkate alınarak yapılan sistematik gruplandırma çalışmalarında ilk yararlanılan karakterden birisi de renk olmuştur. Irk ve ekotiplerin sarı ve koyu renge göre yapılan sınıflandırma çalışmalarında bu karakter açısından önemli bir varyasyonun mevcut olduğu belirlenmiş ve yetiştirici şartlarında bu karakter dikkate alınarak yapılan seleksiyonlarda önemli başarılar sağlanmıştır.

Deneyimli arıcılar arıların rengine bakarak ırk ayırımı yapabilirler. Fakat ırklar içerisindeki varyasyonun büyük olması nedeniyle ırkları belirleyici bir karakter olarak sadece renk üzerinden değerlendirme yapmak büyük bir değer taşımaz ve yanılmaya sebep olabilir. Aynı ırk içerisinde renklerin dağılımı değişik olabileceği için sadece arı rengine bakılarak yapılan ırk ayırımında büyük yanılgılar olmaktadır.

Renk karakterinin belirlenmesinde abdomen üzerindeki 2, 3 ve 4'üncü tergumdan yararlanılır.

İkinci, üçüncü ve dördüncü tergum rengi 0 - 9 arasında olmak üzere ve 10 kademe üzerinden hazırlanan renk skalasına göre numara verilerek degerlendirilir,

Scutellum Rengi;

Scutellum üzerindeki kıl örtüsü bir bisturi ile temizlenir ve scutellum rengi standart olarak kabul edilen renk skalasına ( 0- 5 ) uygun değerler verilerek ölçülür.

Kaynak :  Balarılarında coğrafi varyasyon ve ırkların ayrımı ( H. Vasfi GENÇER ) 

www.agri.ankara.edu.tr/animal_science/1155__cografi_irklar.pdf


Kafkas Arısı;

Morfolojik olarak; en uzun dil, en uzun kıl örtüsü, en iri vücut, en büyük mum aynaları alanı ve geniş kanat, düşük kubital indeks, küçük kanat B4 ve K1 9 açıları ile en büyük kanat A4 damar açısına sahiptir.

Kübital indeks : 2.0 - 2.5

Tergum 2 : Siyah

Tergum 3 : Siyah


Tergum 4 : Siyah

Scutellum rengi : Siyah

Kendisine morfolojik yönden en çok benzerlik gösteren Karniyol arı ırkı ile en önemli ayırt edici morfolojik özelliği ise kanat A4 ve B4 damar açılarıdır.

 Anadolu Arısı;

Morfolojik olarak; kısa bacak, orta irilikte vücut, kısa kanat, orta düzeyde tomentum indeks, orta büyüklükte A4, büyük K19, küçük L13 ve O26 kanat damar açılarına sahiptir.

Kübital indeks : 2.2

Tergum 2 : Sapsarı

Tergum 3 : Sarı

Scutellum rengi : Sarı

Erkek arılarında renk siyahtır.

  İtalyan Arısı;

Kübital indeks : 2.0 - 2.7

Tergum 2 : Sarı

Tergum 3 : Sarı

Tergum 4 : Sarı

Tergum 5 : Sarı

Sadece abdomenin ucunda siyah noktalar bulunur.

Scutellum rengi : Sarı

Erkek arının vücut kıllarının rengi sarıdır.

 


Karniyol Arısı;

Kübital indeks : 2.4 - 3.0

Tergum 2 : Kahverengi Benekli

Tergum 3 : Kahverengi Benekli

Scutellum rengi : Siyah

Erkek arıların kıllarının rengi gri ve grimsi kahverengi arasındadır.
Muğla Arısı;

Morfolojik özellikler yönünden Anadolu ırkı ile hemen hemen hiçbir benzerliği olmayacak kadar farklı bir yapıdadır.

Bu arı genelde yüksek tomentum ve metatarsal indeks, uzun dil, uzun arka bacak, iri vücuda sahiptir.

Kübital İndeks : 2.0 - 2.5

Tergum 2 : Siyah


Tergum 4 : Siyah

Scutellum rengi : Siyah
 

2 yorum:

Adsız dedi ki...

BU bilgiler çok yararlı 2 arı çok birbirine benziyor karnıol ve kafkas arırcılar bırbırınden ayırabılırmı bılnmez karınol dıye kafkas kafkas diye kaıol kullanan var arıcılar nasıl ırk tespiti yapacak bilmıyorum

Mehmet nevşehir dedi ki...

Kafkas ve Karniyol'u birbirinden ayırt edici özellikler kübital indeks değeri ve A4 ile B4 açısı.

http://www.turkiyearicilik.com/aricilik-bal-arisi-arilar-aricilar-dosyalar/6.pdf

Kafkas (Apis Mellifera Caucasica) Ve Karniyol (Apis Mellifera Carnica) Arı Irklarının Morfolojik Ayrımında Kanat Organının Önemi

Araştırmacı / Araştırmacılar : Ahmet Güler, Yüksel Bek, Hürriyet Güven, Servet Arslan

Karniyol ve Kafkas arı ırkları ile Trakya genotipini temsil eden arı örneklerinin birbirlerinden ayırım ve
sınıflandırmada 14 morfolojik karakterden öncelik ve önem sırasıyla kanat A4 damar açısı, kanat
uzunluğu (Fb) ve kubital indeks (CI) karakterleri önemli bulunmuşlardır. Bu üç morfolojik karakterin
bu arı genotiplerine ait örnekleri ayırı gücü %100 düzeyindedir.